Työhaastattelu työnantaja

Työnantajana haluat luonnollisesti löytää oikean ihmisen oikealle paikalle. Ennen työhaastattelua kannattaa kartoittaa työn vastuut ja vaatimukset. Pohdi, mikä on tärkeää juuri tämän kyseisen työpaikan täyttämisen kohdalla. Mitkä työnhakijan osaamiset ja ominaisuudet ovat sellaisia, jotka palvelevat työnantajaa mahdollisimman hyvin? Kun nämä taustatekijät on kartoitettu, voit päättää minkälaista haastattelutyppiä työhaastattelussa käytetään.

Erilaisia haastattelutyyppejä ovat:

 • Puhelinhaastattelut
 • Kompetenssihaastattelut
 • Behavioraaliset haastattelut
 • Tekniset haastattelut
 • Paneelihaastattelut ja
 • Ryhmähaastattelut

Olipa haastattelutyyppi mikä tahansa, huolellinen valmistautuminen on suositeltavaa. Työnantajan kannattaa hoitaa taustat kuntoon niin hyvin, että sekä haastattelijalla että työnhakijalla on edessään mahdollisimman miellyttävä haastattelutilanne. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan kannattaa selvittää aikataulu huolellisesti kaikkien asianosaisten kanssa. Mikäli haastatteluja on useita samana päivänä, pyri minimoimaan päällekkäisyydet aikatauluttamalla ohjelma mahdollisimman ilmavasti. Lisäksi tila kannattaa varata jo hyvissä ajoin ennen haastatteluajankohtaa. Kenelläkään ei ole hauskaa pitää työhaastattelua katutyöstä aiheutuvan melusaasteen täyttämässä neuvotteluhuoneessa.

Pyri olemaan mahdollisimman joustava hakijoiden suhteen. Yritä antaa työnhakijalle vaihtoehtoisia tapaamisaikoja ja järjestä oma aikataulusi sen mukaan. Muista, että työnhakija voi olla tilanteessa, jossa hänen nykyinen työnantajansa ei tiedä hänen käyvän muiden työnantajien puheilla.

Haastatteluprosessi etenee tavallisesti seuraavan kaavan mukaisesti:

 • Tervetulotoivotus, esittäytyminen, tunnelmaa keventävä jutustelu, haastattelusta kertominen
 • Liiketoiminnan yleiskatsaus, lyhyt info työtehtävästä, johon hakija pyrkii
 • Esitä kysymyksiä haastateltavalle. Pyri esittämään haastattelun kannalta tärkeimmät kysymykset haastattelun alkupuolella.
 • Kysy hakijalta, onko hänellä mitään kysyttävää
 • Info rekrytointiprosessin seuraavasta vaiheesta
 • Kiittäminen
 • Mahdollisten muistiinpanojen puhtaaksi kirjoittaminen.

Työnantajan kannattaa kohdella työnhakijaa kuin ostokengät jalassa olevaa asiakasta. Jos sekä työnantaja että työnhakija viihtyvät, on hyöty molemminpuolinen. Jos, ja kun, oletat haastateltavalta työnhakijalta siistiä pukeutumista, älä unohda sitä itsekään.

Työhaastattelussa työnantaja voi kysyä vain työhön liittyviä ja perusteltavissa olevia kysymyksiä. Hakijan yksityisyyttä loukkaavien kysymysten tai hakijan epätasa-arvoiseen asemaan asettavien kysymysten esittäminen on kiellettyä. Täten esimerkiksi yhteiskunnalliseen, poliittisen tai uskonnolliseen vakaumukseen, ammattiliittoon kuulumiseen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, hoitotoimenpiteisiin, sosiaalihuollon tarpeeseen tai perheenlisäyssuunnitelmiin liittyvät kysymykset ovat kiellettyjä.

Leave A Response