Työhönottohaastattelu

Työhönottohaastattelu on työnhakuprosessin viimeisiä koitoksia. Se on tilanne, jossa työnantaja pyrkii hahmottamaan hakijan persoonaa ja syventämään tietojaan tämän ominaisuuksista.

Työhönottohaastattelun tarkoitus työnantajan näkökulmasta on saada selville, soveltuuko hakija työympäristöön, ja onko kyseinen työ sovelias kyseiselle hakijalle. Työnhakijan näkökulmasta työhönottohaastattelu on toisaalta osa markkinointikampanjaa oman osaamisen myymiseen ja toisaalta tilaisuus saada lisätietoa haettavasta työpaikasta.

Työhönottohaastattelu on tilaisuus, jota varten kannattaa valmistautua. Valmistaviksi toimenpiteiksi voit kokeilla vaikkapa seuraavia:

  • Hanki etukäteen tietoa sekä työnantajasta että haettavasta työpaikasta.
  • Opettele kertomaan tiiviisti oma elämänkertasi.
  • Kertaa mielessäsi ansioluettelosi pääkohdat.
  • Mieti sinulle mahdollisesti esitettäviä kysymyksiä ja mieti jo valmiiksi vastauksiasi niihin. Älä kuitenkaan murehdi liikaa. Jokainen työhönottohaastattelu on yksilöllinen, eikä oikeita tai vääriä vastauksia ole.
  • Ota mahdollisuuksien mukaan selvää, missä työhönottohaastattelu pidetään. Selvitä jo etukäteen reitti paikan päälle.
  • Lepää hyvin ja ole virkeänä paikalla.

Jos jostain syystä myöhästyt haastattelusta, ilmoita siitä heti. Ei ole todellakaan oman etusi mukaista antaa haastattelijan ja mahdollisen tulevaisuuden työnantajasi odottaa.

Usein haastattelu alkaa kevyellä jutustelulla, jonka tarkoituksena on luoda rento ilmapiiri ja poistaa alkujännitystä. Voit käyttää tämän tilan hyödyksesi antamalla itsestäsi fiksun ja ulospäin suuntautuneen kuvan. Kiinnitä siis huomiota ulkoasuusi, katso haastattelijaa silmiin (älä kuitenkaan tuijota), kättele ja toimi muutoinkin yleisten käytöstapojen mukaisesti.

Työhönottohaastattelussa haastattelija syventää tietojaan sinusta. Usein tässä vaiheessa haastattelija tutkii ansioluetteloasi ja kirjallista hakemustasi. Haastattelija arvioi soveltuvuuttasi hakemaasi tehtävään ja työympäristöön.

Haastattelun lopuksi työnhakijalla on usein mahdollisuus esittää kysymyksiä koskien esimerkiksi työpaikkaa tai paikan tarjoavaa yritystä. Sinun kannattaa valmistella muutamia kysymyksiä etukäteen. Haastattelutilanteessa kysymysten esittäminen osoittaa oma-aloitteisuutta, mielenkiintoa ja aktiivisuutta. Lopuksi voit tuoda esille asioita, jotka eivät tulleet esille aiemmin haastattelun aikana. Ennen oven sulkemista ota selville työnhakuprosessin seuraavat vaiheet.

Tärkeintä työhönottohaastattelussa on, että olet oma itsesi. Unohda roolit, kun astut tilaan jossa työhönottohaastattelu pidetään.

Tsemppiä työnhakuun!

Leave A Response