Työhaastattelu kysymyksiä

Haastattelijan kysymysten tarkoitus on pääasiallisesti kartoittaa, pystytkö hoitamaan työn, miten toimit paineen alla ja millainen ryhmätyöskentelijä olet. Työhaastattelu kysymyksiä on periaatteessa kahta eri lajia: peruskysymyksiä ja tutkivia kysymyksiä.

Hyvä työhaastattelu muistuttaa enemmän keskustelua kuin kuulustelua. Työnhakijana joudut kuitenkin vastaamaan lukuisiin haastattelijan esittämiin kysymyksiin. Joihinkin niistä voit miettiä vastauksia jo etukäteen, mutta joidenkin kohdalla on paras antaa ajatuksen virrata. Useimpiin kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia.

Sinun kannattaa kerrata etukäteen haettuun tehtävään liittyviä kysymyksiä. On olemassa lukuisia kysymyksiä, joita työnhakijat kuulevat työhaastatteluissa kerta toisensa jälkeen.  Kysymykset liittyvät usein työhistoriaasi, motivoituneisuuteesi, työelämän valmiuksiisi, ryhmätyötaitoihisi ja stressinsietokykyysi. Tällaisia työhaastattelu kysymyksiä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi?
  • Kysymykset koskien aiempaa työkokemusta ja työpaikkoja
  • Mitä olet oppinut työstäsi?
  • Mitä odotat meiltä?
  • Mitä tavoitteita sinulla on?
  • Mikä on ollut suurin haaste urallasi?
  • Mikä sinua kiinnostaa tässä nimenomaisessa työtehtävässä?
  • Minkälainen toimija olet ryhmätyötilanteessa?
  • Kuinka toimit paineen alla?

Vastaamalla haastattelijan esittämiin kysymyksiin ytimekkäästi ja todenmukaisesti kohennat mahdollisuuksiasi työpaikan nappaamiseen. Kuten jo alussa tuli todettua, haastattelutilanne on enemmänkin keskustelua kuin kuulustelua. Aktiivisena työnhakijana sinun kannattaa valmistella muutamia kysymyksiä työnantajalle, joita voit esittää työhaastattelun lomassa. Useimmiten työhaastattelun loppuun on varattu aikaa työnhakijan kysymyksille. Tämä hetki on yksi tilaisuutesi tehdä vaikutus haastattelijaan ja jättää muistijälki.

Jos sopivia hetkiä kysymysten esittämiseen tulee jo aiemmin, ei kysyminen ole kiellettyä. Esittämällä tarkentavan vastakysymyksen haastattelijaan esittämään kysymykseen osoitat olevasi aidosti kiinnostunut ja haluavasi vastata parhaalla mahdollisella tavalla hänen kysymykseensä.

Työnantaja saa kysyä ainoastaan kysymyksiä, jotka ovat olennaisia työpaikkaa varten. Lain mukaan haastattelija ei saa kysyä työnhakijalta kysymyksiä, jotka eivät liity haettavaan tehtävään. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi perhesuhteisiin, uskontoon, puolue- tai ammttiyhdistystoimintaan, asevelvollisuuteen, seksuaaliseen suhtautumiseen tai sairauksiin liittyvät kysymykset, mikäli em. tekijä ei vaikuta suoraan hakijan työn hoitoon tai pätevyyteen.

Leave A Response